Uşaq portalı Rus Hz.Peyğəmbər(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Qurani-Kərim İmamın (ə) Allah tərəfindən təyin olunmasını təsdiq edirmi?
Qurani-Kərim İmamın (ə) Allah tərəfindən təyin olunmasını təsdiq edirmi? Qısa cavab: Qurani-kərimin ayələrinə nəzər salmaqla aydın olur ki, keçmiş peyğəmbərlərin canişinləri də mütəal Allah tərəfindən təyin olunub. Məsələn, "Ənbiya” surəsinin 70-ci ayəsində deyilir ki,"Və onları insanlara imamlar –
Qurani-Kərim İmamın (ə) Allah tərəfindən təyin olunmasını təsdiq edirmi?
Müəllif
Vusal
30
iy
30-07-2019, 10:49
"Yasin" surəsinin 12-ci ayəsində deyilən “imamun-mubin” sözünün mənası nədir?
"Yasin" surəsinin 12-ci ayəsində deyilən "imamun-mubin” sözünün mənası nədir? Qısa cavab: Bu ayənin müxtəlif təfsirləri var. Təfsirçilərin əksəriyyəti "imamun mubin” sözünü bütün əməllərin, məxluqların və dünya hadislərinin qeyd olunduğu "lövhi-məhfuz” mənasında təfsir etmişlər.
"Yasin" surəsinin 12-ci ayəsində deyilən “imamun-mubin” sözünün mənası nədir?
Müəllif
Vusal
30
iy
30-07-2019, 10:47
Qurani-Kərimdə Məhəmməd peyğəmbərin (s) Qurandan başqa möcüzəsindən söz açılırmı
Qurani-Kərimdə Məhəmməd peyğəmbərin (s) Qurandan başqa möcüzəsindən söz açılırmı Qısa cavab: Cavabda Şəqqul-qəmər (ayın yarılması, parçalanması), Peyğəmbərin (s) meracı, mübahilə, həmçinin Qurani-Kərimdə bəhs edilən "aşkar dəlillər” kimi möcüzələrdən söhbət gedir.
Qurani-Kərimdə Məhəmməd peyğəmbərin (s) Qurandan başqa möcüzəsindən söz açılırmı
Müəllif
Vusal
30
iy
30-07-2019, 10:45
Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir?
Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən "müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir?
Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir?
Müəllif
Vusal
25
iy
25-07-2019, 14:02
İsmət və həya pərdələrini yırtan 5 günah
İsmət və həya pərdələrini yırtan 5 günah
İsmət və həya pərdələrini yırtan 5 günah
Müəllif
Vusal
22
iy
22-07-2019, 15:37
Haqq-hesabın asanlaşmasını istəmək
Haqq-hesabın asanlaşmasını istəmək
Haqq-hesabın asanlaşmasını istəmək
Müəllif
Vusal
22
iy
22-07-2019, 12:39
Müəllif
Vusal
22
iy
22-07-2019, 12:37
Salavat - qəbirdə olan nurdur, siratda olan nurdur və behiştdə olan nurdur
Salavat - qəbirdə olan nurdur, siratda olan nurdur və behiştdə olan nurdur
Salavat - qəbirdə olan nurdur, siratda olan nurdur və behiştdə olan nurdur
Müəllif
Vusal
22
iy
22-07-2019, 11:09
Quran ayələri və hədis baxımından fərdlərin əxlaqında dəyişilmə istedadı vardırmı?
Quran ayələri və hədis baxımından fərdlərin əxlaqında dəyişilmə istedadı vardırmı?
Quran ayələri və hədis baxımından fərdlərin əxlaqında dəyişilmə istedadı vardırmı?
Müəllif
Vusal
22
iy
22-07-2019, 10:05
İnsan elminin miqdarı nə qədərdir?
İnsan elminin miqdarı nə qədərdir?
İnsan elminin miqdarı nə qədərdir?
Müəllif
Vusal
22
iy
22-07-2019, 10:01
Quran mükaşifə və intuisiyanı bir bilik qaynağı kimi təsdiq edirmi?
Quran mükaşifə və intuisiyanı bir bilik qaynağı kimi təsdiq edirmi?
Quran mükaşifə və intuisiyanı bir bilik qaynağı kimi təsdiq edirmi?
Müəllif
Vusal
22
iy
22-07-2019, 10:00
İmam Riza (ə) imamətin fəlsəfəsi haqqında nə buyurmuşdur?
İmam Riza (ə) imamətin fəlsəfəsi haqqında nə buyurmuşdur?
İmam Riza (ə) imamətin fəlsəfəsi haqqında nə buyurmuşdur?
Müəllif
Vusal
15
iy
15-07-2019, 14:24
Müəllif
Vusal
15
iy
15-07-2019, 12:14
Müəllif
Vusal
15
iy
15-07-2019, 12:02