Uşaq portalı Rus Hz.Peyğəmbər(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
sitename
Bu ay da şərafətli aydır. Bu ay daxil olan kimi, səhabə və tabeinin saleh bəndələri daha çox ibadətə səy göstərirdilər. İlk onluq da Quranda gəldiyi kimi, "Əyyamun məlumat” adlanır. Nəhayət dərəcədə bərəkət və fəzilətlə malikdir. Peyğəmbər (s)-dən rəvayət olunur ki, Allah dərgahında heç xeyir əməl və ibadət bu onluqda olanlardan sevimli deyil. Bu onluğun özünəməxsus bir neçə əməli var.
1. Bu onluğun ilk doqquz gününü oruc tutmaq, bir ömür orucun savabına bərabərdir.
2. İki rükət namaz, bütün gecələri məğrib və işa namazlarının arasında qılmaq. Hər rükətdə "Həmd”dən sonra bir dəfə "İxlas” surəsini və aşağıdakı ayəni hacıların savabına şərik olsun deyə, oxusun:
Musa ilə otuz günlük vədələşdik, sonra ona daha bir on gün də əlavə etdik. Beləliklə, Rəbbinin (ibadət üçün) təyin etdiyi müddət tam qırx gecə (gün) oldu. Musa qardaşı Haruna dedi: "Sən tayfam içində mənim xəlifəm ol, (camaatı) islah etməyə çalış və (yer üzündə) fitnə-fəsad törədənlərin yolu ilə getmə!”
3. Birinci gündən Ərəfə gününün əsr çağına kimi sübh namazından sonra və məğrib namazından qabaq Şeyx və Seyidin İmam Sadiqdən(ə) nəql etdiyi bu duanı oxuyun:
İlahi, bu, digər günlərə fəzilətli və şərafətli etdiyin günlərdəndir. Həqiqətən, lütf və mərhəmətinlə onları dərk etməyi mənə nəsib etmisən! Belə isə, bizə bərəkətini nazil et və həmin günlərdə bizə nemətlərini artır! İlahi, Səndən Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam göndərməyini, bizi hidayət, afiyət və məxluqatdan ehtiyacsızlıq yoluna, razı olduğun və sevdiyin işləri yerinə yetirməyə yönəltməyini istəyirəm! İlahi, ey bütün şikayət edənlərin dönüş yeri, ey bütün sirləri və pıçıltıları eşidən, ey yaratdıqlarına şahid, ey bütün sirlərdən agah olan, Səndən istəyirəm ki, Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam göndərəsən, bu günlərdə bizdən bəlanı uzaqlaşdırasan, dualarımızı qəbul edəsən və bizi qüvvətləndirəsən! Ey Rəbbim, sevdiyin və razı olduğun işləri, bizə vacib etdiyin itaətini, peyğəmbər və vilayət əhlinə itaəti yerinə yetirməkdə bizə yardımçı olmağın və bizi müvəffəq etməyini istəyirəm! İlahi, ey mehribanların ən mehribanı, Səndən Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam göndərməyini və bizə bu günlərdə razılığını bəxş etməyini istəyirəm! Həqiqətən, Sən duaları eşidənsən! Bizi səmadan nazil etdiyin xeyir və bərəkətdən məhrum etmə, bizi günahlardan pakla, ey qeyb və sirlərdən agah olan! Bizə bu günlərdə əbədi evi (cənnəti) vacib et! İlahi, Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam yetir, bizim üçün bu günlərdə bağışlanmamış bir günah, aradan qaldırmadığın qəm-kədər, ödəmədiyin borc, bizə qovuşdurmadığın qaib (yanımızda olmayan), asanlaşdırmadığın hansısa bir dünya və axirət hacəti saxlama! Həqiqətən, Sən hər bir şeyə qadirsən! İlahi, ey gizli sirlərdən xəbərdar, ey göz yaşlarına rəhm edən, ey duaları qəbul edən, ey yerlər və göylərin Rəbbi, ey səsləri eşitməkdə (bir-birindən ayırmaqda) xətaya yol verməyən, Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə salam yetir, bizi bu günlərdə cəhənnəm odundan xilas olanlardan, cənnətinə qovuşaraq feyzə çatanlardan və rəhmətinlə nicat tapanlardan təyin et, ey mehribanların ən mehribanı! Sərvərimiz Məhəmməd və Məhəmmədin Əhli-beytinə – onların hamısına salam yetir!
4. Hər gün ayın ilk onluğunda Cəbrailin İsa peyğəmbər üçün hədiyyə gətirdiyi duanı oxumaq. Dua belədir:
1. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. O, tək və şəriksizdir. Mülk, həmd-səna yalnız Ona məxsusdur, xeyir yalnız Onun ixtiyarındadır və o hər şeyə qadirdir!
2. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. O, tək və şəriksizdir. Yeganə və ehtiyacsızdır, Özünə zövcə və övlad götürməmişdir.
3. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. O, tək və şəriksizdir. Yeganə və ehtiyacsızdır, doğmamış və doğulmayan, tayı-bərabəri olmayandır! 
4. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. O, tək və şəriksizdir. Mülk, həmd-səna yalnız ona məxsusdur. Dirildən və öldürəndir. O, ölməyəcək diridir. Xeyir yalnız Onun ixtiyarındadır və O, hər şeyə qadirdir!
5. Allah mənə yetərli və kifayətdir, Ona dua edənləri eşidəndir və Allahın heç bir həddi-hüdudu yoxdur! Şəhadət verirəm ki, Allahın dəvət etdikləri doğrudur və O, paklıq axtaranlardan daha pakdır, axirət və dünya Allaha məxsusdur!
Həzrət İsa (ə) bu beş duadan hər birini yüz dəfə oxumaq üçün çoxlu savab nəql etmişdir. Necə ki, Əllamə Məclisi belə buyurur: "Hər kim bu dualardan hər birini on dəfə oxusa, hədisə əməl etmişdir. Amma əgər hər birini hər gün yüz dəfə oxusa, daha yaxşı olar.
5. Bu onluğun hər günü Əmirəl-möminindən çoxlu savabla nəql olunan təhlilatı ("La ilahə illəllah”lar) oxumaq. Əgər hər gün on dəfə oxusa daha yaxşı olar:
Gecə və zamanların hesabını (sayını) bilən Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur! Dəryadakı dalğaların sayını bilən Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur! Rəhməti toplanılan şeylərdən (mal, sərvət...) daha xeyirli olan Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur! Tikan və ağacların, tük və kürklərin, daş və çınqılların, göz qırpımlarının sayını bilən Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur! Zülmətə dönən gecədə, dan yeri söküldükdə (sübh açıldıqda) Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur! Səhra və aranlardakı küləklərin sayını bilən Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur! Bu gündən sur çalınacağı zamana (qiyamətə) qədər Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur!
وَ وَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 
اللَّهُمَّ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي فَضَّلْتَهَا عَلَى الْأَيَّامِ وَ شَرَّفْتَهَا قَدْ بَلَّغْتَنِيهَا بِمَنِّكَ وَ رَحْمَتِكَ فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَ أَوْسِعْ عَلَيْنَا فِيهَا مِنْ نَعْمَائِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَهْدِيَنَا فِيهَا لِسَبِيلِ الْهُدَى وَ الْعَفَافِ وَ الْغِنَى وَ الْعَمَلِ فِيهَا بِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَوْضِعَ كُلِّ شَكْوَى وَ يَا سَامِعَ كُلِّ نَجْوَى وَ يَا شَاهِدَ كُلِّ مَلَإٍ وَ يَا عَالِمَ كُلِّ خَفِيَّةٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا فِيهَا الْبَلاءَ وَ تَسْتَجِيبَ لَنَا فِيهَا الدُّعَاءَ وَ تُقَوِّيَنَا فِيهَا وَ تُعِينَنَا وَ تُوَفِّقَنَا فِيهَا لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَ تَرْضَى وَ عَلَى مَا افْتَرَضْتَ عَلَيْنَا مِنْ طَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ وَ أَهْلِ وِلايَتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَهَبَ لَنَا فِيهَا الرِّضَا اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ وَ لا تَحْرِمْنَا خَيْرَ مَا تُنْزِلُ فِيهَا مِنَ السَّمَاءِ وَ طَهِّرْنَا مِنَ الذُّنُوبِ يَا عَلامَ الْغُيُوبِ وَ أَوْجِبْ لَنَا فِيهَا دَارَ الْخُلُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لا تَتْرُكْ لَنَا فِيهَا ذَنْبا إِلا غَفَرْتَهُ وَ لا هَمّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَ لا دَيْنا إِلا قَضَيْتَهُ وَ لا غَائِبا إِلا أَدَّيْتَهُ وَ لا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ إِلا سَهَّلْتَهَا وَ يَسَّرْتَهَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ يَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ يَا رَاحِمَ الْعَبَرَاتِ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ يَا رَبَّ الْأَرَضِينَ وَ السَّمَاوَاتِ يَا مَنْ لا تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنَا فِيهَا مِنْ عُتَقَائِكَ وَ طُلَقَائِكَ مِنَ النَّارِ وَ الْفَائِزِينَ بِجَنَّتِكَ وَ النَّاجِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ 
(1) أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ 
(2) أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَدا صَمَدا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لا وَلَدا 
(3) أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَدا صَمَدا لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ 
(4) أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ 
(5) حَسْبِيَ اللَّهُ وَ كَفَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مُنْتَهَى أَشْهَدُ لِلَّهِ بِمَا دَعَا وَ أَنَّهُ بَرِي‏ءٌ مِمَّنْ تَبَرَّأَ وَ أَنَّ لِلَّهِ الْآخِرَةَ وَ الْأُولَى.

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ عَدَدَ اللَّيَالِي وَ الدُّهُورِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ عَدَدَ أَمْوَاجِ الْبُحُورِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ رَحْمَتُهُ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ عَدَدَ الشَّوْكِ وَ الشَّجَرِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ عَدَدَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ عَدَدَ الْحَجَرِ وَ الْمَدَرِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ عَدَدَ لَمْحِ الْعُيُونِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فِي اللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَ [فِي‏] الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ عَدَدَ الرِّيَاحِ فِي الْبَرَارِي وَ الصُّخُورِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مِنَ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ

Və vaədna Musa səlasinə ləylətən və ətməmnaha bi-əşr, fətəmmə miqatu rəbbihi ərbəi-nə ləyləh, və qalə Musa liəxihi Harunəxlufni fi qəvmi, və əslih və la təttəbi` səbiləl mufsidin.
Əllahummə hazihil əyyamul-ləti fəzzəltəha ələl əyyami və şərrəftəha, qəd bəlləğtəniha bimənnikə və rəhmətik, fəənzil ələyna min bərəkatik, və əusi` ələyna fiha min nə`maik, Əlla-hummə inni əs`əlukə ən tusəl-liyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, və ən təhdiyəna fiha lisəbilil huda vəl əfafi vəl ğina, vəl əməli fiha bima tuhib-bu və tərza, Əllahummə inni əs`əlukə ya məvziə kulli şəkva, və ya samiə kulli nəcva, və ya şahidə kulli mələ`, və ya alimə kulli xəfiyyəh, ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Mu-həm-məd, və ən təkşifə ənna fihəl bəla, və təstəcibə ləna fihəd dua, və tuqəvviyəna fiha və tuinəna, və tuvəffiqəna fiha li-ma tuhibbu rəbbəna və tərza, və əla məftərəztə ələyna min taətikə və taəti rəsulikə və əhli vilayətik, Əllahummə inni əs`ə-lukə ya ərhəmər rahimin, ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, və ən təhə-bə ləna fihər riza, innəkə səmiud dua, və la təhrimna xəy-rə ma tunzilu fiha minəs səma, və təhhirna minəz zunubi ya əllaməl ğuyub, və əvcib ləna fiha darəl xulud, Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, və la tətruk ləna fiha zənbən illa ğəfərtəh, və la həmmən illa fərrəctəh, və la dəynən illa qəzəytəh, və la ğai-bən illa əddəytəh, və la hacətən min həvaicid dunya vəl axirəti illa səhhəltəha və yəssərtəha, innəkə əla kulli şəy`in qədir, Əllahummə ya aliməl xəfiyyati ya rahiməl əbərat, ya mucibəd dəəvat, ya rəbbəl ərəzinə vəs səmavat, ya mən la tətəşabəhu ələyhil əsvat, səlli əla Muhəm-mədin və ali Muhəmməd, vəc`-əlna fiha min utəqaikə və tulə-qaikə minən nar, vəl faizinə bi-cənnətik, vən nacinə birəhmə-tik, ya ərhəmər rahimin, və səl-ləllahu əla səyyidina Muhəm-mədin və alihi əcməin.
1) Əşhədu ən la ilahə illəlla-hu vəhdəhu la şərikə ləh, ləhul mulku və ləhul həmdu biyədihil xəyr, və huvə əla kulli şəy`in qədir. 
2) Əşhədu ən la ilahə illəlla-hu vəhdəhu la şərikə ləh, əhə-dən səmədən ləm yəttəxiz sahi-bətən və la vələda.
3) Əşhədu ən la ilahə illəl-lahu vəhdəhu la şərikə ləh, əhə-dən səmədən ləm yəlid və ləm yuləd və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd.
4) Əşhədu ən la ilahə illəl-lahu vəhdəhu la şərikə ləh, lə-hul mulku və ləhul həmd, yuhyi və yumitu və huvə həyyun la yəmut, biyədihil xəyru və huvə əla kulli şəy`in qədir.
5) Həsbiyəllahu və kəfa sə-miəllahu limən dəa, ləysə və-raəllahi muntəha, əşhədu lillahi bima dəa, və ənnəhu bəriun mimmən təbərrə və ənnə lillahil axirətə vəl ula.
La ilahə illəllahu ədədəl lə-yali vəd duhur, la ilahə illəllahu ədədə əmvacil buhur, la ilahə illəllahu və rəhmətuhu xəyrun mimma yəcməun, la ilahə illəllahu ədədəş şəvki vəş şəcər, la ilahə illəllahu ədədəş şə`ri vəl vəbər, la ilahə illəllahu ədədəl həcəri vəl mədər, la ilahə illəllahu ədədə ləmhil uyun, la ilahə illəllahu fil ləyli iza əs`əs, vəs (fis) subhi iza tənəffəs, la ilahə illəllahu ədə-dər riyahi fil bərari vəs suxur, la ilahə illəllahu minəl yəvmi ila yəvmi yunfəxu fis sur.
 
 
 
www.SonUmidTv.az

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
Zöhr namazının təqibatı
Zöhr namazının təqibatı
Həzrət Rəsuli Əkrəmin (s) Şənbə gününün ziyarət naməsi
Həzrət Rəsuli Əkrəmin (s) Şənbə gününün ziyarət naməsi
Bu gecə "Məbəs” bayramının gecəsidir və onda bir neçə əməl var;
Bu gecə "Məbəs” bayramının gecəsidir və onda bir neçə əməl var;
İmam Kazimin (ə) tez icabət olan duası
İmam Kazimin (ə) tez icabət olan duası
Borcu ödəmək üçün iki dua
Borcu ödəmək üçün iki dua
Cümə gününün əməlləri
Cümə gününün əməlləri
Cümə gününün duası (ərəb və tərcümə)
Cümə gününün duası (ərəb və tərcümə)
Rəcəb ayının əməlləri
Rəcəb ayının əməlləri
Ərəfə günü
Ərəfə günü
ƏRAFƏ GECƏSİNİN ƏMƏLƏRİ
ƏRAFƏ GECƏSİNİN ƏMƏLƏRİ
Zil-həccə ayının 10-cu günü  qurbanbayramıdır və çox şərəfli bir gündür
Zil-həccə ayının 10-cu günü  qurbanbayramıdır və çox şərəfli bir gündür
Bu gecə “Məbəs” bayramının gecəsidir və onda bir neçə əməl var
Bu gecə “Məbəs” bayramının gecəsidir və onda bir neçə əməl var
Bu dua Rəcəb ayının bütün günlərində oxunur
Bu dua Rəcəb ayının bütün günlərində oxunur
Əmirəl-Möminindən kədərli, çətinliyi olan, qorxan şəxsin duası:
Əmirəl-Möminindən kədərli, çətinliyi olan, qorxan şəxsin duası:
İmam Həsənin (ə) duası
İmam Həsənin (ə) duası
Bütün ay boyu oxunan  dualar
Bütün ay boyu oxunan dualar
Cümə axşamının duası
Cümə axşamının duası
SƏFƏR AYININ ƏMƏLLƏRİ
SƏFƏR AYININ ƏMƏLLƏRİ
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
ZİL-HƏCCƏ AYININ İLK ONGÜNLÜYÜNÜN MÜŞTƏRƏK ƏMƏLLƏRİ
CÜMƏ TƏMİZLİYİ
CÜMƏ TƏMİZLİYİ
ŞƏVVAL AYININ BİRİNCİ GÜNÜ – FİTR BAYRAMI (MƏXSUS ƏMƏLLƏR)
ŞƏVVAL AYININ BİRİNCİ GÜNÜ – FİTR BAYRAMI (MƏXSUS ƏMƏLLƏR)
Əbu Bəsirin imam Sadiqdən (ə) nəql etdiyi mübarək Ramazan ayı ilə vida duası
Əbu Bəsirin imam Sadiqdən (ə) nəql etdiyi mübarək Ramazan ayı ilə vida duası
Nimeyi-Şəban gecəsinin əmələri
Nimeyi-Şəban gecəsinin əmələri
ZİKRLƏRİN TƏRCÜMƏSİ
ZİKRLƏRİN TƏRCÜMƏSİ
Bu dua Rəcəb ayının bütün günlərində oxunur
Bu dua Rəcəb ayının bütün günlərində oxunur
Rəcəb ayının əməlləri
Rəcəb ayının əməlləri
Namazın sözləri və tərcüməsi
Namazın sözləri və tərcüməsi
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Duası
Imam Həsən Əsgəri (ə)-ın Duası
Cümə günün duası
Cümə günün duası
“Əşərat duası”  Ərəbcə Mətini və transkiripsiyası
“Əşərat duası” Ərəbcə Mətini və transkiripsiyası
Ərafə gününün əməllri və duaları
Ərafə gününün əməllri və duaları
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
Zilhəccə ayının əməlləri (“Əyyamun məlumat”) nə deməkdir
Dəhvul-ərz”gecəsinin əməlləri
Dəhvul-ərz”gecəsinin əməlləri
Rəcəb ayının əməlləri
Rəcəb ayının əməlləri
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))