Uşaq portalı Rus Hz.Peyğəmbər(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
sitename

 

1-ci gecənin namazı

20 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 1 İxlas.

Xüftədən sonra 2 rükət namaz qıl.

1-ci rükətdə 1 Həmd, 3 Ələmnəşrəh, 1 İxlas

2-ci rükətdə 1 Həmd, 7 Ələmnəşrəh, 1 İxlas, 1 Fələq, 1 Nas.

Salamdan sonra 30 dəfə"La ilahə illləllah”, 30 dəfə "salavat”.

Bir mömin və ya bir möminə Rəcəbuin əvvəl gecəsi 30 rükət namaz qıla 1 Həmd, 3 Kafirun, 1 İxlas onun həm kiçik, həm də böyük günahlarını Allah bağışlar. Gələn ilə kimi o adamın adı namaz qılanlar sırasına yazılar və sədəqə verənlər sırasında olar.

10 rükət 1 həmd, 100 İxlas, salamdan sonra 1000 dəfə"La ilahə illəllah”de.

Rəsul Əkrəm (svs) buyurub: Hər kəs Rəcəb ayının əvvəl gecəsi 2 rükət namaz qılsa 1 Həmd, 50 İxlas elə bil 100 il oruc tutub. Allah ona behiştdə 100 qəsr mərhəmətindən bağışlar. Hər qəsrdə peyğəmbər ilə qonşu olar. Hər gecə 2 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 3 Kafirun, 1 İxlas. Hər kəs bu namazı qıla elə bil 60 dəfə Həccə gedib. Sonra bu duanı oxu.

"Lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikə ləhu, ləhul mulku vələhul həmdu yuhyi və yumitu və huvə həyyul lə yəmuyu biyədihil xəyri və huvə əla kulli şəyin qədir və iləyhil məsiru vəla həvla vəla qüvvətə illə billəhil əliyyul Əzim. Əlla hummə səlli ə la Muhəmmədin nəbiyyil umiyyi və alihi. Amin!”

 

2-ci gecənin namazı

10 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 1Kafirun

Tamam kəbirə və səğirə günahları bağışlanır.

3-cü gecənin namazı

 

10 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 1 İzacaənəsrullah.
Allah bu namazı qılana behiştdə eni, uzunu 7 dəfə dünyadan böyük olan bina verər. Göydən nida gələr ki, sənə Allah ənbiyai sədaqətli adam bəşarətin verər.
Gündüz 4 rükət: 1 Həmd, 1 hər hansı bir surə.

4-cü gecənin namazı

100 rükət namaz qıl;1-ci rükətdə 1 Həmd, 1 Fələq;

2-ci rükətdə 1 Həmd, 1 Nas.

Göydən fəriştələr bu namazın savabını yazmaq üçün gələr, mMəşhərdə əməl dəftəri sağ əlinə veriləcək, haqq-hesab asan olacaq.

5-ci gecənin namazı

6 rükət namaz qıl:

1 Həmd, 25 İxlas.

Hər kəs bu namazı qıla, Allah ona 40 peyğəmbər, 40 siddiq, 40 şəhid savabı verəcək. Sirat körpüsündən işıq kimi bir at ilə keçəcək.

6-cı gecənin namazı

2 rükət namaz qıl:1 Həmd, 7 Ayətəl kürsü

Hər kim bu namazı qılsa göydən nida gələr: "Əhsən.” Allah o şəxsə 70 min həsənə yazar. 70 min dəfə nəzər edər ki, savabı dünyanın dağından böyük olacaq.

7-ci gecənin namazı

4 rükət namaz qıl:

1 Həmd, 3 İxlas, 3 Fələq, 3 Nas

Sonra 10 dəfə təsbihati ərbəə de.

Hər kəs bu namazı qılsa Allah ərşinin altında ona mənzil verəcək və 1 ay Ramazan ayının savabını yazacaq. Asan can verəcək, qəbir sıxmayacaq. Yerini behiştdə görməmiş ölməyəcək.

8-ci gecənin namazı

20 rükət namaz qıl:1 Həmd, 4 İxlas.

Allah ona çoxlu savab əta edəcək, onun adı siddiqlər içində uca olacaq, şəhid əcrin verəcək, elə bil Ramazan ayında Quran xətm edib.

9-cu gecənin namazı

2 rükət namaz qıl:1 Həmd, 5 Təkasür.

10-cu gecənin namazı

12 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 3 İxlas.

11-ci gecənin namazı

12 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 12 Ayətəl-kürsü.

12-ci gecənin namazı

2 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 10 Əmənərrəsul.

13-cü gecənin namazı

2 rükət namaz qıl: 1-ci rükətdə 1Həmd, 1 Adiyat.

14-cü gecənin namazı

30 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 1 İxlas, Kəhf surəsinin son ayəsi. Ayə budur.

"Qul innəma ənə bəşərün mislüküm yuha iləyyə ənnəma ilahukum ilahun vahidun fəmən kanə yərcu liqaə rəbbihi fəlyəəməl əmələn salihən vəla yuşrik bi-ibadəti rəbbihi əhəd.”

15-ci gecənin namazı

Qüsl elə oruc tut. Oyaq qalmaq savabdır.

1)Gündüz 8 rükət namaz qıl:1-ci rükətdə 1 Həmd, 1 Kafirun.2-ci rükətdə 1 Həmd, 1 İxlas

2)Nahara kimi 6 rükət namaz qıl.

3)8 rükət namaz qıl (1-ci qayda ilə)

4)Naharda 2 rükət namaz qıl.

16-cı gecənin namazı

30 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 10 İxlas.

17-ci gecənin namazı

2 rükət namaz qıl: 1 həmd, 10 ixlas, 10 Fələq, 10 Nas. Namazdan sonra bu ayəni oxu: "Əlhəmdulillahilləzi ləm yəttəxiz sahibətən vəla vələdən.”

18-ci gecənin namazı

On yeddinci gecənin namazı ilə eyni qılınır.

19-cu gecənin namazı

4 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 1 Ayətəl –kürsü, 15 İxlas.

20-ci gecənin namazı

2 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 5 Qədr.

21-ci gecənin namazı

6 cü gecənin namazı1 Həmd, 10 Kövsər, 10 İxlas.

22-ci gecənin namazı

8 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 7 Kafirun.

23-cü gecənin namazı

2 rükət namaz qıl: 1 Həmd. 5 Vəz-züha.

24-cü gecənin namazı

40 rükət namaz qıl: 1 həmd, 1 Amənərrəsul, 1 İxlas.

25-ci gecənin namazı

20 rükət xüftən ilə şam arası namaz qılınır: 1 Həmd, 1 Amənərrəsul, 1 İxlas.

26-cı gecənin namazı

12 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 40 İxlas.

27-ci gecənin namazı (Məbəs gecəsi)

Xüftən namazından sonra bir az yat. Gecə yarısı dur.

12 rükət namaz qıl: 1 həmd, 1 balaca ayə oxu.

Namazdan sonra Yasin, 7 İxlas, 7 Fələq. 7 Nas, 7 Qədr, 7 Ayətəl-kürsü oxu.

Bu gecə sübhə qədərhər zaman 12 rükətnamaz qıla bilərsən.

1 həmd, 4 Fələq, 4 Nas, 4 İxlas. Namazdan sonra 4 təsbihati ərbəə:"La hövlə vəla quvvətə illa billahil Əliyyul Əzim.”

12 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 10 Səbbəhismikə əla, 10 Qədr. Namazdan sonra 100 dəfə salavat, 100 dəfə əstəğfurullah de.

Həmən gün gündüz qüsul et,oruc tut.

12 rükət namaz qıl: 2-2

Sonra Kafirun, Fələq, Nas, 4 təsbihati ərbəə, 4 la hövla, 2 rəbbi la uşrikə bi şəyin, 4 la uşrikə bi rəbbi Əhədən.

28-ci gecənin namazı

12 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 10"Əstəğfurullah rəbbi və ətubi iləyhi.”Oruc tut.

29-cu gecənin namazı

10 rükət namaz qıl: 1 Həmd, 10 İxlas.
www.SonUmidTv.az

Veb-saytın materiallarından istifadə zamanı istinad zəruridir!!!

Müəllif
Vusal
Geri
Həmçinin baxın
Daha çox oxumaq istəyirsən? )))