Uşaq portalı Rus Hz.Peyğəmbər(s):“Ey camaat, mən sizin aranızda iki ağır və qiymətli əmanəti yadigar qoyuram! Əgər onlardan yapışsanız, heç vaxt azğınlığa düşməzsiniz: Allahın kitabı və itrətim olan Əhli-beytim!”
Для чего читать Коран, если мы не понимаем арабский язык
Для чего читать Коран, если мы не понимаем арабский язык
Для чего читать Коран, если мы не понимаем арабский язык
Müəllif
Betul
28
dek
28-12-2018, 19:51
Почему Священный Коран ниспосылался постепенно?
Почему Священный Коран ниспосылался постепенно? Исламские богословы и исследователи пишут в своих трудах, что ниспослание сур Священного Корана имело два вида. Сначала он был ниспослан сразу целиком, а затем постепенно аят за аятом ниспосылался Посланнику Аллаха (да благословит Аллах его и его род).
Почему Священный Коран ниспосылался постепенно?
Müəllif
Betul
29
avq
29-08-2016, 12:14
КОРАН – СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
КОРАН – СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ   Коран – откровение Аллаха. Коран – Священное Писание, которое на протяжении двадцати трёх лет ниспосылалось Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) через ангела Джибриля (мир ему). Коран – главный источник мусульманского вероучения, нравственно-этических
КОРАН – СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Müəllif
Betul
23
dek
23-12-2014, 13:29